Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2023 г. намаляват с 0.4 хил. или с 1.2% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 35.4 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.6% (до 10.8 хил.), а в частния сектор намалението е с 2.3% (до 24.6 хиляди).

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 0.7%, или с 0.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор  има увеличение с 5.1%., а в частния сектор намаление с 1.2%.