Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Кърджали са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 999, а на леглата – 2 017. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 21.2%, а на леглата в тях – с 21.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г. е 6 959 и намалява с 1.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 6.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 20.3%.

През ноември 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 34.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 20.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 65.4 и 79.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 56.8% от всички реализирани нощувки.