Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2022 г. са 7. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са с 2 по-малко, а жилищата в тях са с 16 повече. Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 71.4%, тухлени и други – по 14.3%.