Дейност на местата за настаняване в област Търговище през април 2022 година

През април 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2022 г. е 2 964, или с 35.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 114.5%, а тези от български граждани – с 21.1%.