Основни данни за културата в област Сливен през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Сливен действат 6 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.