Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. общо 7 013 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността.