Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 88.0% от домакинствата в област Търговище (83.5% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011 – 2021 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 63.7 процентни пункта.