Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 78.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 83.5% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.8 процентни пункта спрямо предходната година.