Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2021 година

През септември 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 235, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2021 г. е 1 917.