Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2021 година

През септември 2021 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.