ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в
съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и
националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в
България.