Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12. 2020 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2020 г. са 11 с 1 838 легла, заведенията за извънболнична помощ са 84 с 41 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 20 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 247 легла и 5 специализирани болници с 511 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 със 153 легла;
  • За рехабилитация – 3 с 358 легла.