Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.0 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 68.2 хил. са жени.