Образование в област Бургас през учебната 2020/2021 година

През учебната 2020/2021 година в детските градини са записани 13 470 деца.                                                      През 2020 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 2 209 и 1 098 ученици.                                                                                                                                           Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2020/2021 учебна година е 6 207.                                                                                                                                                                                                         Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 38 лица.