Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 414 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 24, или 5.5%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 77.3%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 22.7%;
  • момчета – 358 (86.5%);
  •  момичета – 56 (13.5%);
  • учащи – 304 лица (73.4%);
  • в криминогенна среда живеят 103 малолетни и непълнолетни (24.9%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.