Население в област Търговище през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Търговище е 110 027 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 23-то място по брой на населението след област Ямбол (116.5 хил. души), и преди област Разград (109.8 хил. души). В сравнение с 2019 г. населението на областта през 2020 г. намалява с 887 души, или с 0.8%.