ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към края на 31.12.2019 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 858 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 40 с 14 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 30 легла.