Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 113 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 21 124 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 66 други сгради с 43 077 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се е променил, жилищата в тях намаляват с 0.8%, но общата им застроена площ е с 4.3% повече. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 46.7%, а тяхната РЗП – с 48.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.4%, броят на жилищата в тях – с 20.4%, а общата им застроена площ – с 11.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4.3%, а тяхната РЗП – с 15.3%.

През второто тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 86 жилищни сгради със 107 жилища в тях и с 19 168 кв. м обща застроена площ и на 20 други сгради с 5 117 кв. м РЗП.