Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 201 жилищни сгради със 701 жилища в тях и с      85 995 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради с 14 688 кв. м РЗП и на 101 други сгради с 49 182 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 23.0%, жилищата в тях – с 27.6%, а общата им застроена площ – с 29.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение с 80.0%, а тяхната РЗП е над два пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад със 17.2%, а тяхната РЗП – с 53.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 8.6%, жилищата в тях – с 49.5%, а разгънатата им застроена площ – с 50.8%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради нараства два пъти, а тяхната РЗП е над шест пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 12.2%, а тяхната РЗП – с 49.3%.