Дейност на местата за настаняване през декември 2019 г. в област Шумен

През декември 2019 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 633, а на леглата – 1 347. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.5%, докато броят на леглата в тях намалява със 7.1%.