Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Варна са функционирали 147 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.3 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 2.6%, а на леглата в тях – с 9.9%.