Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2019 намалява с 0.7% и към края на септември 2019 г. техният брой е 40.1 хиляди.