Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 1 385 жилища в тях и 167 502 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 4 248 кв. м РЗП и на 69 други сгради с 60 282 кв. м РЗП.