Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2018 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 762 легла, от които 6 болници с 672 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 36 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 60 легла.