Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас достига 724 лв., което е с 13.1% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас е по-ниска с 23.0 %. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение се отчита на цената на нивите – с 12.9%, a на постоянно затревените площи – с 29.5%.