Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 169 лв. и нараства с 2.6% спрямо 2017 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 23.6%.