Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.8 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 201. В градовете се намират 48.0 хил. жилищни сгради, а в селата – 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.