Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 403.25 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.8% от населението на областта.