Издателска дейност в област Варна през 2018 година

През 2018 година в област Варна са издадени:

• 387 книги с годишен тираж 74 хиляди;

• 42 брошури с годишен тираж 15 хиляди;

• 7 регионални вестника с годишен тираж 766 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава със 70 (19.5%), а средният тираж е 207 броя и остава непроменен.