Жилищен фонд в област Сливен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 065 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната. Жилищата в тях са 92 975, като спрямо предходната година се увеличават с 0.13%. В градовете се намират 64.8% от всички жилища в областта, а в селата – 35.2 %.