Жилищен фонд в област Варна към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100.3 хил. жилищни сгради или с 0.3% повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 54.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.