Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2019 година

През април 2019 г. в област Варна са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 16.6 хил., а на леглата – 37.5 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 11.3%, а на леглата в тях – със 17.5%.