Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2019 година

През април 2019 г. в област Кърджали са функционирали 36 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 564, а на леглата – 1 153. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.9%, а на леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г. е 5 532 и намалява с 8.4% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 6.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 20.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 57.9%, следвани от Гърция – 8.9%, Обединеното кралство – 5.0% и Германия – 4.5.