Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 12 жилища в тях и 1 654 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 10 други сгради с 5 832 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 11.1% повече, докато броят на жилищата в тях намалява със 75.5%, а общата им застроена площ – с 57.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 23.1%, но общата им застроена площ се увеличава с 46.8%.