Основни данни за културата в област Сливен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.