Индикатори за бедност и социално включване през 2018 г. в област Шумен

Оценка на бедността

През 2018 г., линията на бедност в област Шумен е 267.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 41.4 хил. лица, или 23.8% от населението в областта, при 22.0% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Монтана и Велико Търново – по 26.2%, следвани от областите Ловеч – 25.8% и Сливен – 25.5%.