Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 28 жилища в тях и с 3 178 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 19 други сгради с 5 175 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 20.0, 34.9 и 39.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – със 73.3%.