Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 г. е 8, а новопостроените жилища в тях са 35.