Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 448 юридически брака – с 22 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.7‰. От всички регистрирани бракове 81.0% (363) са сред населението в градовете. В селата са сключени 85 брака.