Брачност и бракоразводност в област Пазарджик през 2018 година

През 2018 г. се наблюдава увеличение на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1 100 и са със 14 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 65.8% (724) са сред населението в градовете. В селата са сключени 376 брака. Коефициентът на брачност[1] през 2018 г. е 4.3‰.

По общини най-малко бракове на 1 000 души от населението са сключени в община Панагюрище (2.4‰) и община Стрелча (2.4‰), следват общините Белово (2.6‰), Велинград (2.8‰) и Батак (3.0‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Брацигово (5.8‰) и община Септември (5.2‰).

През 2018 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 282, а при жените – 289.

За 90.1% от мъжете и 90.3% от жените, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.

През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.0 и 27.9 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.2 години за мъжете и с 0.1 години за жените.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Добрич – 5.4‰, и Разград – 5.1‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник и Ловеч – по 2.6‰.