Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 180.4 хил., от които 99.6 хил. са мъже и 80.8 хил. са жени.