Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2019 година

През март 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 882, а на леглата – 3 521.