Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2019 година

През месец март 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 371, а на леглата – 673