Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2019 година

През март 2019 г. в област Бургас са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата – 4.8 хиляди.