Образование в област Перник през учебната 2018/2019 година.

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Перник показват, че:

  • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 3 515 деца, или с 1.9% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 359 и 465 ученици.
  • През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър“ е 88.