Индикатори за бедност и социално включване в област Бургас през 2018 година

По данни от изследването, през 2018 г., в област Бургас линията на бедност е 372.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.7% от населението на областта.