Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 72 жилищни сгради с 565 жилища в тях и 68 741 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 199 други сгради с 27 632 кв. м РЗП.