Дейност на местата за настаняване в област Варна през март 2019 година

През март 2019 г. в област Варна са функционирали 146 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 12.9 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.1%, а на леглата в тях остава непроменен.