Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7% от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (218 556 души) и преди Добрич (173 831 души).