Население и демографски процеси в област Добрич през 2018 година (окончателни данни)

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява 2.5% от населението на България (7 000 039 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен (186 495 души) и преди област Шумен (172 355 души). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 314 души, или с 1.3%.